Latest News2018-09-21T12:01:09+00:00

Latest Highlights

 • As of July 1, 2018 – Twelve professions previously reserved for Thais now permitted to foreigners.

  ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔ကစျပီးေတာ့့ ႏုိင္ငံျခားသားအလုပ္သမားေတြကုိ ကန္႔သန္႔ထားတဲ့ အလုပ္ ၃၉ မ်ဳိးထဲမွ ၁၂ မ်ဳိးကုိစတင္လုပ္ခြင့္ျပဳေတာ့မည္ဟု အလုပ္သမား၀န္ၾကီးက အတည္ျပဳပါတယ္။ ၁၉၇၉ မွစျပီး ထုိင္းအစုိးရကသတ္မွတ္္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားလုပ္ခြင့္မရွိတဲ့ ထုိင္းေတြအတြက္ ဦးစားေပးအလုပ္အကုိင္ ၃၉ မ်ဳိးထဲက အခုလုိ ၁၂ မ်ဳိးကုိေပးလုပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ၾကာသပေတးေန႔က ေၾကညာခ်က္ထုပ္ျပန္ပါတယ္။ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးက အဲ့ဒီလုိအလုပ္အကုိင္ေတြကို (ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲလုပ္ကုိင္ေနၾကတဲ့သူေတြအတြက္) လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိတဲ့ကုိသက္ျငာေထာက္ထားျပီးၾကားျဖတ္စီစဥ္ေပးတဲ့သေဘာပါ၊ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ ဇူလုိင္ (၁)ရက္ေန႔ဆုိ ခ်ဳိးေဖာက္သူေတြမွန္သမွ် ဖမ္းဆီးခံရေတာ့မွာျဖစ္လုိ႔ပါ။ ႏုိင္ငံျခားသားေတြကုိ အခုလုပ္ခြင့္တုိးေပးလုိက္တဲ့အလုပ္ ၁၂ မ်ဳိးကေတာ့ ကာယခြန္အားစုိက္ထုပ္ျပီးလုပ္ရသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ ထုိင္းအလုပ္သမားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ မျဖစ္မေန ႏုိင္ငံျခားသားေတြသာလုပ္ရဖုိ႔ျဖစ္တဲ့ (အလုပ္ၾကမး္)အလုပ္ ၁၁ [...]

Our Monthly Newsletter

Subscribe and Get Involved

Follow us on:

Education News

  Migrant Development News

   Health News

    Latest Updates

    facebookFacebook

    twitterTwitter

    Nine labourers from Myanmar died on Sunday morning when the van carrying them smashed into a roadside tree and caught fire in Kamphaeng Phet. Click for See More.
ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမား (၉) ဦးအားတင္ေဆာင္လာေသာ ဗင္ကားတစ္စီး မွလမ္းနံေဘးရွိ သစ္ပင္တစ္ပင္အားဝင္ေရာက္တိုက္
မိကာ မီးေလာင္သြားသည္႕ျဖစ္စဥ္ တစ္ခု ကံဖယ္ဖစ္ခရိဳင္အတြင္းျဖစ္ပြါးခဲ႕ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ထိုင္းယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးအပါအဝင္ ကားတြင္လိုက္ပါလာသူ (၆) ဦးျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရရွိသြားေၾကာင္း
နွင္႕ ကေလာင္းကလန္ ျမိဳ႕နယ္၊ ပလိုသင္လမ္းမၾကီးေပၚျဖစ္ပါြးခဲ႕
ေသာယာဥ္တိိုက္မီးေလာင္မႈအတြင္း မီးျငိမ္းသတ္သူမ်ားမွမီးျငိမ္း
သတ္္မႈအျပီး ယာဥ္ေပၚက်န္ရွိသူမ်ားအားရွာေဖြရာတြင္ လြတ္ေျမာက္
ရန္အတြက္အေရွ႕ထိုင္ခံု၌ တိုးေဝွ႕ကာအသက္ဆံုးရွံုဳးသြားသူ (၉) ဦး၏ ရဳပ္အေလာင္းအားရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ႕ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
မႈခင္းကြ်မ္းက်င္သူမ်ားမွ အခင္းျဖစ္ပြါးရာေနရာရွိသက္ေသအေထာက္
အထားမ်ားအားရွာေဖြစုေဆာင္းခဲ႕ၾကျပီး မေတာ္တစ္ဆမႈျဖစ္ပြါးရျခင္းအေၾကာင္းရင္းအား လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားမွတစ္ဆင္႕ေမးျမန္းကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
ကနဦးစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ယာဥ္ေမာင္းမွာအိပ္ငိုက္သြားျခင္း(သို႕)
ေခ်ာေနေသာကားလမ္းမေပၚ၌ ကားအားအရွိန္မထိန္းနိုင္သည္႕အတြက္ေၾကာင္႕ ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြါးခဲ႕ရနိုင္သည္႕နည္းတူ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းခဲ႕သည္႕အတြက္ေၾကာင္႕ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြါးရျခင္းလည္း
ျဖစ္္နိင္ေၾကာင္းေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ႕ၾကပါသည္။ ယင္းလမ္းပိုင္းမ်ားတြင္
ယခုကဲ႕သို႕ေသာေၾကာက္မက္ဖြြယ္ေကာင္းသည္႕ ယာဥ္မေတ္ာတစ္
ဆျဖစ္ပြါးမႈ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာျဖစ္ပြါးလ်ွက္ရွိျပီး ေျဖာင္႕တန္းရွည္လ်ားသည္႕လမ္းမၾကီးက ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအားသတိလက္လြွတ္ျဖစ္ေစျခင္း
သို႕မဟုတ္ ငိုက္မ်ည္းအိပ္ေပ်ာ္သြားေစနိုင္သည္မ်ိဳးလည္းျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။ ထိုင္းနိုင္ငံ တက္ခရိိဳင္ရွိ နယ္စပ္စစ္ေဆးေရးဂိတ္သို႕ျမန္မာ
နိုင္ငံသားမ်ားအားသြားေရာက္ပို႕ေဆာင္ေနစဥ္ ယခုကဲ႕သို႕ျဖစ္ပြါး
ခ႔ဲရျခင္းျဖစ္နိုင္ေၾကာင္းယံုၾကည္ရသည္ဟုသိရွိရပါသည္။
Six others on board, including the Thai driver, were injured. Firefighters extinguished the fire engulfing the van on Paholyothin Road in Khlong Khlung district, only to find the nine people dead inside, huddled together in the front seats as if struggling to escape.
Forensics specialists were gathering evidence at the scene and will interview the survivors to try and determine the cause of the accident. Preliminary examination suggested the crash occurred in heavy rain either because the driver lost control on the slippery road surface or fell asleep behind the wheel. Several fatal accidents have taken place on the same section of road, which is so long and straight that drivers are prone to be less alert or even fall asleep.It is believed that the van might have been on its way to send Myanmar nationals to a border checkpoint in Tak.

Credits to ; The Nation.

    Nine labourers from Myanmar died on Sunday morning when the van carrying them smashed into a roadside tree and caught fire in Kamphaeng Phet. Click for 'See More'.
    ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမား (၉) ဦးအားတင္ေဆာင္လာေသာ ဗင္ကားတစ္စီး မွလမ္းနံေဘးရွိ သစ္ပင္တစ္ပင္အားဝင္ေရာက္တိုက္
    မိကာ မီးေလာင္သြားသည္႕ျဖစ္စဥ္ တစ္ခု ကံဖယ္ဖစ္ခရိဳင္အတြင္းျဖစ္ပြါးခဲ႕ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ထိုင္းယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးအပါအဝင္ ကားတြင္လိုက္ပါလာသူ (၆) ဦးျပင္းထန္စြာဒဏ္ရာရရွိသြားေၾကာင္း
    နွင္႕ ကေလာင္းကလန္ ျမိဳ႕နယ္၊ ပလိုသင္လမ္းမၾကီးေပၚျဖစ္ပါြးခဲ႕
    ေသာယာဥ္တိိုက္မီးေလာင္မႈအတြင္း မီးျငိမ္းသတ္သူမ်ားမွမီးျငိမ္း
    သတ္္မႈအျပီး ယာဥ္ေပၚက်န္ရွိသူမ်ားအားရွာေဖြရာတြင္ လြတ္ေျမာက္
    ရန္အတြက္အေရွ႕ထိုင္ခံု၌ တိုးေဝွ႕ကာအသက္ဆံုးရွံုဳးသြားသူ (၉) ဦး၏ ရဳပ္အေလာင္းအားရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ႕ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
    မႈခင္းကြ်မ္းက်င္သူမ်ားမွ အခင္းျဖစ္ပြါးရာေနရာရွိသက္ေသအေထာက္
    အထားမ်ားအားရွာေဖြစုေဆာင္းခဲ႕ၾကျပီး မေတာ္တစ္ဆမႈျဖစ္ပြါးရျခင္းအေၾကာင္းရင္းအား လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားမွတစ္ဆင္႕ေမးျမန္းကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
    ကနဦးစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ ယာဥ္ေမာင္းမွာအိပ္ငိုက္သြားျခင္း(သို႕)
    ေခ်ာေနေသာကားလမ္းမေပၚ၌ ကားအားအရွိန္မထိန္းနိုင္သည္႕အတြက္ေၾကာင္႕ ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြါးခဲ႕ရနိုင္သည္႕နည္းတူ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းခဲ႕သည္႕အတြက္ေၾကာင္႕ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြါးရျခင္းလည္း
    ျဖစ္္နိင္ေၾကာင္းေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ႕ၾကပါသည္။ ယင္းလမ္းပိုင္းမ်ားတြင္
    ယခုကဲ႕သို႕ေသာေၾကာက္မက္ဖြြယ္ေကာင္းသည္႕ ယာဥ္မေတ္ာတစ္
    ဆျဖစ္ပြါးမႈ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာျဖစ္ပြါးလ်ွက္ရွိျပီး ေျဖာင္႕တန္းရွည္လ်ားသည္႕လမ္းမၾကီးက ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအားသတိလက္လြွတ္ျဖစ္ေစျခင္း
    သို႕မဟုတ္ ငိုက္မ်ည္းအိပ္ေပ်ာ္သြားေစနိုင္သည္မ်ိဳးလည္းျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။ ထိုင္းနိုင္ငံ တက္ခရိိဳင္ရွိ နယ္စပ္စစ္ေဆးေရးဂိတ္သို႕ျမန္မာ
    နိုင္ငံသားမ်ားအားသြားေရာက္ပို႕ေဆာင္ေနစဥ္ ယခုကဲ႕သို႕ျဖစ္ပြါး
    ခ႔ဲရျခင္းျဖစ္နိုင္ေၾကာင္းယံုၾကည္ရသည္ဟုသိရွိရပါသည္။
    Six others on board, including the Thai driver, were injured. Firefighters extinguished the fire engulfing the van on Paholyothin Road in Khlong Khlung district, only to find the nine people dead inside, huddled together in the front seats as if struggling to escape.
    Forensics specialists were gathering evidence at the scene and will interview the survivors to try and determine the cause of the accident. Preliminary examination suggested the crash occurred in heavy rain either because the driver lost control on the slippery road surface or fell asleep behind the wheel. Several fatal accidents have taken place on the same section of road, which is so long and straight that drivers are prone to be less alert or even fall asleep.It is believed that the van might have been on its way to send Myanmar nationals to a border checkpoint in Tak.

    Credits to ; The Nation.
    ... See MoreSee Less

    1 day ago

    ၁၈ ရက္အတြင္းထိုင္းေရာက္ တရားမ၀င္ ျမန္မာလုပ္သား ၂,၅၀၀ ေက်ာ္ဖမ္းဆီးခံရ၏
===============================

မဟာခ်ိဳင္ရွိ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား သတိထားေနထိုင္ရန္ သံအရာရွိ
သတိေပး

Byျငိမ္းခ်မ္း- Friday, October 19, 2018

ထိုင္းႏုိင္ငံအစိုးရသည္ တရားမ၀င္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား မ်ားကို ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေနရာ ၁၈ ရက္အတြင္း ျမန္မာလုပ္သား ၂,၅၀၀ ေက်ာ္ဖမ္းဆီးခံရေၾကာင္း ထိုင္းေရာက္ျမန္မာလုပ္သားမ်ား အေရးကူညီေပးေနေသာ ျမန္မာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေျပာသည္။

ထိုင္းအစိုးရသည္ စမုပရ ကန္နယ္ေျမရွိ တရားမ၀င္ျမန္မာ လုပ္သားမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ကစတင္ဖမ္းဆီးစစ္ေဆး ရာ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ထိ တရားမ၀င္ ျမန္မာလုပ္သား၂,၅၀၀ေက်ာ္ဖမ္းဆီးခံရေၾကာင္း ျမန္မာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေျပာသည္။

‘‘အေထာက္အထားလက္ မွတ္မရွိတဲ့ သူေတြရယ္၊ တရား မ၀င္ဘဲလာတဲ့သူေတြရယ္ေပါ့။ အခုက လက္မွတ္မရွိရင္ေတာ့ ဖမ္းဆီးေနတာပဲ’’ ဟု ထုိင္း ေရာက္ျမန္မာလုပ္သားအေရးကူ ညီေပးေနေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံေတာင္ ပိုင္းအေျခစိုက္ ပညာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း FED ဒါ႐ိုက္တာဦးထူးခ်စ္ကေျပာ သည္။ ထိုင္းအစိုးရသည္တရားမ ၀င္အလုပ္သမားေစခိုင္းမႈမရွိေစ ေရး၊ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာ ကြယ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏လံုၿခံဳေရးတို႔ အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ကို စစ္ေဆးေနေသာေၾကာင့္ အေထာက္အထားမျပည္စံုေသာ ျမန္မာလုပ္သား ၂,၅၀၀ ကို ႏွစ္ ႏုိင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေန ရပ္ျပန္ပို႔ရန္ စာရင္းေပးထား ေၾကာင္းထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာ သံ႐ံုးအလုပ္သမားသံအရာရွိဦး စန္းေမာင္ဦးကေျပာသည္။

‘‘လူဦးေရ ၂,၅၀၀ စာရင္း ကေတာ့ စစ္ေဆးၿပီးလို႔ ေနရပ္ ျပန္ပုိ႔မယ့္ စာရင္းေပါ့။ တခ်ိဳ႕က ရက္ ၉၀ ေက်ာ္ေနတဲ့သူေတြ။ တ ခ်ိဳ႕က အလုပ္နဲ႔အလုပ္ရွင္မတူတဲ့ သူေတြေပါ့။ လံုး၀ဆက္ေနလို႔မ ရတဲ့သူေတြေပါ့’’ ဟု သံအရာရွိ ဦးစန္းေမာင္ဦးကေျပာသည္။

ထိုအျပင္ ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ သည္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအမ်ား ဆံုးေနထိုင္သည့္ မဟာခ်ိဳင္နယ္ ေျမကိုလည္း ဆက္လက္စစ္ေဆး မည္ျဖစ္၍ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား အေနျဖင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ သတိထားေနထိုင္ၾကရန္သံအရာ ရွိက အႀကံျပဳသည္။

‘‘အဓိက သူတို႔ဆီမွာ ရာဇ ၀တ္မႈေတြေၾကာင့္ရယ္၊ မူးယစ္ ေဆးေတြေၾကာင့္ရယ္ ေနရာစံု စစ္ေဆးေနတာ’’ ဟု ၎က ဆက္ လက္ေျပာသည္။

ထိုင္းအစိုးရသည္ ေရႊ႕ ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား တရား၀င္ ဟုတ္၊ မဟုတ္စစ္ေဆးေနသျဖင့္ အေထာက္အထားမျပည့္စုံသည့္ ျမန္မာလုပ္သားသံုးေသာင္းေက်ာ္ ကို ေနရပ္ျပန္ပို႔ေပးခဲ့ေၾကာင္း ထိုင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုး၊ အလုပ္သမား သံအရာရွိ႐ံုးက ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

ထို႔အျပင္ ဇူလိုင္မွ စက္တင္ ဘာအထိ သံုးလအတြင္းအ ေထာက္အထားမျပည့္စံုသည့္ျမန္ မာလုပ္သား ၃၄,၉၂၆ ဦးကို ႏွစ္ ႏုိင္ငံသေဘာတူညီခ်က္အရလႊဲ ေျပာင္းေပးခဲ့သည္ဟုပါရွိသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ တရားမ၀င္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအား တရား၀င္ ျဖစ္ေရးျပဳလုပ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္း မ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ ၌ ပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္ကစတင္၍ တရားမ၀င္ေန ထိုင္အလုပ္လုပ္သူမ်ားဖမ္းဆီး ေရးစီမံခ်က္ကို စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

    ၁၈ ရက္အတြင္းထိုင္းေရာက္ တရားမ၀င္ ျမန္မာလုပ္သား ၂,၅၀၀ ေက်ာ္ဖမ္းဆီးခံရ၏
    ===============================

    မဟာခ်ိဳင္ရွိ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား သတိထားေနထိုင္ရန္ သံအရာရွိ
    သတိေပး

    Byျငိမ္းခ်မ္း- Friday, October 19, 2018

    ထိုင္းႏုိင္ငံအစိုးရသည္ တရားမ၀င္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား မ်ားကို ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေနရာ ၁၈ ရက္အတြင္း ျမန္မာလုပ္သား ၂,၅၀၀ ေက်ာ္ဖမ္းဆီးခံရေၾကာင္း ထိုင္းေရာက္ျမန္မာလုပ္သားမ်ား အေရးကူညီေပးေနေသာ ျမန္မာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေျပာသည္။

    ထိုင္းအစိုးရသည္ စမုပရ ကန္နယ္ေျမရွိ တရားမ၀င္ျမန္မာ လုပ္သားမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ကစတင္ဖမ္းဆီးစစ္ေဆး ရာ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ထိ တရားမ၀င္ ျမန္မာလုပ္သား၂,၅၀၀ေက်ာ္ဖမ္းဆီးခံရေၾကာင္း ျမန္မာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေျပာသည္။

    ‘‘အေထာက္အထားလက္ မွတ္မရွိတဲ့ သူေတြရယ္၊ တရား မ၀င္ဘဲလာတဲ့သူေတြရယ္ေပါ့။ အခုက လက္မွတ္မရွိရင္ေတာ့ ဖမ္းဆီးေနတာပဲ’’ ဟု ထုိင္း ေရာက္ျမန္မာလုပ္သားအေရးကူ ညီေပးေနေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံေတာင္ ပိုင္းအေျခစိုက္ ပညာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း FED ဒါ႐ိုက္တာဦးထူးခ်စ္ကေျပာ သည္။ ထိုင္းအစိုးရသည္တရားမ ၀င္အလုပ္သမားေစခိုင္းမႈမရွိေစ ေရး၊ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာ ကြယ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏လံုၿခံဳေရးတို႔ အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ကို စစ္ေဆးေနေသာေၾကာင့္ အေထာက္အထားမျပည္စံုေသာ ျမန္မာလုပ္သား ၂,၅၀၀ ကို ႏွစ္ ႏုိင္ငံသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေန ရပ္ျပန္ပို႔ရန္ စာရင္းေပးထား ေၾကာင္းထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာ သံ႐ံုးအလုပ္သမားသံအရာရွိဦး စန္းေမာင္ဦးကေျပာသည္။

    ‘‘လူဦးေရ ၂,၅၀၀ စာရင္း ကေတာ့ စစ္ေဆးၿပီးလို႔ ေနရပ္ ျပန္ပုိ႔မယ့္ စာရင္းေပါ့။ တခ်ိဳ႕က ရက္ ၉၀ ေက်ာ္ေနတဲ့သူေတြ။ တ ခ်ိဳ႕က အလုပ္နဲ႔အလုပ္ရွင္မတူတဲ့ သူေတြေပါ့။ လံုး၀ဆက္ေနလို႔မ ရတဲ့သူေတြေပါ့’’ ဟု သံအရာရွိ ဦးစန္းေမာင္ဦးကေျပာသည္။

    ထိုအျပင္ ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ သည္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအမ်ား ဆံုးေနထိုင္သည့္ မဟာခ်ိဳင္နယ္ ေျမကိုလည္း ဆက္လက္စစ္ေဆး မည္ျဖစ္၍ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား အေနျဖင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ သတိထားေနထိုင္ၾကရန္သံအရာ ရွိက အႀကံျပဳသည္။

    ‘‘အဓိက သူတို႔ဆီမွာ ရာဇ ၀တ္မႈေတြေၾကာင့္ရယ္၊ မူးယစ္ ေဆးေတြေၾကာင့္ရယ္ ေနရာစံု စစ္ေဆးေနတာ’’ ဟု ၎က ဆက္ လက္ေျပာသည္။

    ထိုင္းအစိုးရသည္ ေရႊ႕ ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား တရား၀င္ ဟုတ္၊ မဟုတ္စစ္ေဆးေနသျဖင့္ အေထာက္အထားမျပည့္စုံသည့္ ျမန္မာလုပ္သားသံုးေသာင္းေက်ာ္ ကို ေနရပ္ျပန္ပို႔ေပးခဲ့ေၾကာင္း ထိုင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုး၊ အလုပ္သမား သံအရာရွိ႐ံုးက ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

    ထို႔အျပင္ ဇူလိုင္မွ စက္တင္ ဘာအထိ သံုးလအတြင္းအ ေထာက္အထားမျပည့္စံုသည့္ျမန္ မာလုပ္သား ၃၄,၉၂၆ ဦးကို ႏွစ္ ႏုိင္ငံသေဘာတူညီခ်က္အရလႊဲ ေျပာင္းေပးခဲ့သည္ဟုပါရွိသည္။

    ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ တရားမ၀င္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအား တရား၀င္ ျဖစ္ေရးျပဳလုပ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္း မ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ ၌ ပိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္ကစတင္၍ တရားမ၀င္ေန ထိုင္အလုပ္လုပ္သူမ်ားဖမ္းဆီး ေရးစီမံခ်က္ကို စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။
    ... See MoreSee Less

    1 day ago

     

    Comment on Facebook

    သနားပါတယ္​

    Illegal working and staying are wiped out across the country in Thailand.
    တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူမ်ားအား ထိုင္းနိုင္ငံတစ္နံတစ္လ်ား၌ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
    ... See MoreSee Less

    3 days ago

    Illegal working and staying are wiping out a cross the country in Thailand.
    ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္းရွိေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္လုပ္ကိုင္သူမ်ားအား ပိုက္စိပ္တိုက္ရွာေဖြဖမ္းဆီးေန
    ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
    ... See MoreSee Less

    3 days ago

    Load more

    @fedgrassroots