အခက်အခဲ

မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားသည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရပါသည်။ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအများစုမှာ မိမိတို့၏ အခွင့်အရေး နှင့် အလုပ်သမားအခွင့်အရေးများကို နားမလည်ကြပါ။ အကူအညီတောင်းခံရန်လည်း အင်မတန် ကြောက်ရွံ့ကြပါသည်။ သို့အတွက် အမှုဖြစ်သည့်အခါတွင် ၎င်းတို့အား တရားဝင် အကူအညီပေးရန်မှာ အလွန်ခက်ခဲပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ အားလုံးသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများသည် အမိမြန်မာနိုင်ငံ၌ နိုင်ငံရေးဖိနှိပ်မှု၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုများ၊ ပြည်တွင်းစစ်မီးများ တောက်လောင်မှု၊ စီးပွားရေး ချွတ်ခြုံကျမှု၊ ဘာသာရေး ခွဲခြားဖိနှိပ်မှု နှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကြောင့် ရေကြည်ရာ၊မြက်နုရာ အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံသို့ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ ရှာဖွေရန် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်လာခဲ့ကြသည်မှာ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၌ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသော ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာ အလုပ်သမားဦးရေမှာ ၂ သန်းရှိပြီး၊ တရားဝင် အထောက်အထား မရှိသော မြန်မာအလုပ်သမားဦးရေမှာ ၃ သန်းနီးပါးရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားများသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ စီးပွါးရေးအတွက် အင်မတန်မှ အရေးပါလှသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုင်းနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလုံး၏ မြန်မာလုပ်သားအင်အားမှာ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပေါများပါသော်လည်း ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် ပြည့်ဝသည့် အခွင့်အရေး မရရှိခြင်း၊ လုပ်ခ နှင့် လုပ်အား ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရခြင်း၊ လူကုန်ကူးခံရခြင်း စသည့် အခြေအနေများကို များစွာကြုံတွေ့နေရပါသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများသည် အိမ်ရှင်ထိုင်းလူမျိုးများ မလုပ်သော နိမ့်ကျပြီး ခက်ခဲသည့် လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်ရပြီး ထိုင်းအာဏာပိုင်များမှ ထိုလုပ်ငန်းခွင်များကို မျက်ကွယ်ပြုကာ ထိရောက်သည့် ဥပဒေရေးရာ ဆောင်ရွက်မှုများ အားနည်းသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အလုပ်သမားများအပေါ် ခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း နှင့် အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု ပုံစံအမျိုးမျိုး ရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံမှု မရှိခြင်း၊ သတ်မှတ်ထားသည့် အနိမ့်ဆုံးလုပ်အားခ မရရှိခြင်း၊ အနိမ့်ဆုံးလုပ်အားခ ရရှိခဲ့သော် အလုပ်သမားများအပေါ် ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ရန်အတွက် အလုပ်သမားများ၏ မှတ်ပုံတင်အထောက်အထားများအား ထိုင်းအလုပ်ရှင်များမှ မတရားသိမ်းဆည်းခြင်းပြုကာ အချိန်ပို မတရားစေခိုင်းမှု ခံရခြင်း နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများလည်း ခံရလေ့ရှိပါသည်။ ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားများသည် မိမိတို့၏အခွင့်အရေးများကို နားမလည်ခြင်းတို့နှင့် မိမိတို့ရရှိသင့်၊ ရရှိထိုက်သော အခွင့်အရေးများကို တောင်းဆိုရန် ကြောက်ရွံ့သောကြောင့် အဆိုပါ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားစေပြီး တရားဥပဒေအရ အာရုံစိုက်မှု သို့မဟုတ် တရားမျှတမှုများကို မရရှိကြပေ။

ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများအား ပံ့ပိုးပါ။
0
Statistics coming soon.
0
Statistics coming soon.
0
Statistics coming soon.

အဖွဲ့အစည်းမှ ယုံကြည်စွာ ကြိုးပမ်းအားထုတ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေမှု

FED recognizes that it is not enough to simply work to change the hearts and minds of employers and government policy makers. Until migrants own and manage their own systems of protection and welfare they will not be able to demand justice and change for themselves and will either leave rights abuses to go unreported and unpunished.

FED’s Migrant Development program targets different segments of migrant communities; women, youth, community leaders, and community activists amongst others. The Program activities engage and empower migrant communities to lead and organize themselves effectively taking responsibility in the accomplishment of justice and social inclusion for them and their communities by raising awareness of their rights with a significantly increased utilization of the legal system to protect those rights. In addition, FED strives to raise the awareness of Thai civil society regarding the situation faced by Burmese migrants in Thailand for the purpose of cultivating a peaceful society in Thailand and a unified civil society promoting human rights, for Burmese migrants in Thailand.

ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများအား ပံ့ပိုးပါ။

လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ နောက်ဆုံးရ စိတ်ဝင်စားဖွယ် သတင်းများ

Closely watching the floods in Myanmar

ဧပြီ 19th, 2019|0 Comments

FED is saddened by the ongoing floods in Burma/Myanmar, which have now taken the lives of 100 people and affected 1 million people since July 16, 2015. The west of the country has been hardest hit [...]

@fedgrassroots