Latest News2018-09-21T12:01:09+00:00

Latest Highlights

Our Monthly Newsletter

Subscribe and Get Involved

Follow us on:

See All News

Latest Updates

facebookFacebook

twitterTwitter

Plastic never goes away.
Plastic affects human health.
ပလပ္စတစ္ဆိုတာ -
ပ်က္စီးသြားတယ္ဆိုတာမရွိဘူး
လူသားေတြရဲ႕က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစတယ္
ေျမေအာက္ေရေတြကိုပ်က္စီးဆံုးရွံဳးေစတယ္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစတယ္
အစာကြင္းဆက္ေတြကိုလည္းအဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစတယ္
ေငြေၾကးေျမာက္မ်ားစြာကိုလည္း ကုန္က်ေစတယ္။
ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြဒုကၡမေရာက္ရေအာင္ပလပ္စတစ္ကို အသံုးမျပဳဖို႕ပညာေပးၾကပါစို႕။
Plastic spoils our groundwater.
Plastic attracts other pollutants.
Plastic piles up in the environment.
Plastic poisons our food chain.
Plastic costs billions to abate.
Credit to ; Forever Group.
www.facebook.com/forevergroupmyanmar/?ref=br_rs
... See MoreSee Less

1 day ago

Celebrating national Children's Day! This day offers each of us an inspirational entry-point to advocate, promote and celebrate children's rights... and a good opportunity for some fun!
ကေလးမ်ားေန႕အားဆင္ႏြဲက်င္းပျခင္:
ယေန႕သည္ကြ်န္ုပ္တို႕အေယာက္စီတိုင္းမွကေလးမ်ားအတြက္ေကာင္းမြန္ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းသည္႕ ကမၻာျဖစ္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းမ်ားနွင္႕အျပဳသေဘာေဆာင္သည္႕လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားအတြက္အသြင္ကူးေျပာင္းနိုင္ရန္၊ ကေလးမ်ား အခြင္႕အေရးအတြက္လႈ႕ံေဆာ္စည္းရံဳးျမင္႕တင္ဆင္ႏြဲနိုင္ရန္အတြက္စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းမ်ားအားပံ႕ပိုးေပးေသာေန႕ျဖစ္ပါသည္။
... See MoreSee Less

2 days ago

Happy children’s day everyone! Children’s day is for kids but we are sure all of us do wish to go back to those golden days and enjoy the tension free days. We celebrated Children Day at Unified Learning Center (ULC) this morning to provide joy and happiness for their days, while living in Thailand.
အားလံုးေပ်ာ္ရႊင္စရာကေလးမ်ားေန႕ပါ! ကေလးမ်ားေန႕သည္ကေလး မ်ားအတြက္ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း အရြယ္ေရာက္ျပီးသူတိုင္း ယင္း
ေရႊေရာင္ေန႕ရက္မ်ားအားျပန္လည္တမ္းတမိၾကျပီး စိတ္ညစ္စရာ
မ်ားအားေမ႕ေပ်ာက္ကာလြတ္လပ္သည္႕ေန႕အျဖစ္ျပန္လည္ေပ်ာ္ရႊင္
ခ်င္ၾကသည္မွာေသခ်ာပါသည္။ ပညာေရးနွင္႕ဖြံ႕ျ့ဖိဳးတိုးတက္ေရး
ေဖာင္ေဒးရွင္း (FED) မွ ကေလးမ်ားေန႕အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္
ေပ်္ာပြဲရႊင္ပြဲနွင္႕အားကစားပြဲမ်ားအား ယေန႕၌ ထိုင္းနိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၊
ဖန္ငခရိဳင္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာကေလးမ်ားအလယ္တန္းေက်ာင္း (ULC) တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႕ၾကေၾကာငး္သိရွိရပါသည္။

Htoo Chit Ei Ei Chaw Janejin Ema Min Oo Zaw Min Oo Nay Wine Thin Yanant Aung Myat Thu

Happy children’s day everyone! Children’s day is for kids but we are sure all of us do wish to go back to those golden days and enjoy the tension free days. We celebrated Children Day at Unified Learning Center (ULC) this morning to provide joy and happiness for their days, while living in Thailand.
အားလံုးေပ်ာ္ရႊင္စရာကေလးမ်ားေန႕ပါ! ကေလးမ်ားေန႕သည္ကေလး မ်ားအတြက္ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း အရြယ္ေရာက္ျပီးသူတိုင္း ယင္း
ေရႊေရာင္ေန႕ရက္မ်ားအားျပန္လည္တမ္းတမိၾကျပီး စိတ္ညစ္စရာ
မ်ားအားေမ႕ေပ်ာက္ကာလြတ္လပ္သည္႕ေန႕အျဖစ္ျပန္လည္ေပ်ာ္ရႊင္
ခ်င္ၾကသည္မွာေသခ်ာပါသည္။ ပညာေရးနွင္႕ဖြံ႕ျ့ဖိဳးတိုးတက္ေရး
ေဖာင္ေဒးရွင္း (FED) မွ ကေလးမ်ားေန႕အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္
ေပ်္ာပြဲရႊင္ပြဲနွင္႕အားကစားပြဲမ်ားအား ယေန႕၌ ထိုင္းနိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၊
ဖန္ငခရိဳင္ရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာကေလးမ်ားအလယ္တန္းေက်ာင္း (ULC) တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႕ၾကေၾကာငး္သိရွိရပါသည္။

Htoo Chit Ei Ei Chaw Janejin Ema Min Oo Zaw Min Oo Nay Wine Thin Yanant Aung Myat Thu
... See MoreSee Less

3 days ago

 

Comment on Facebook

Dar Dar အန္အန္ပါေနတယ္..ရွာေက့

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္
မိုးေလ၀သအထူးသတိေပးခ်က္
========================================
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔

ထိုင္းႏုိင္ငံမိုးေလ၀သဌာနမွထုတ္ျပန္ထားသည့္ မုန္တိုင္းသတိေပး ခ်က္ႏွင့္ပက္သက္၍ထုိင္းေတာင္ပိုင္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ အလုပ္လုပ္
ကိုင္ၾကသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသတိျပဳႏိုင္ရန္ ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပ
လုိက္ပါသည္။

(၂.၁.၂၀၁၈) ညေန(၄)နာရီအခ်ိန္တြင္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း (PABUK)သည္ တရုတ္ပင္လယ္ျပင္အနိမ့္ပိုင္းတြင္ ဗဟိုလတၱီက်ဴး အနိမ့္အျမင့္၆.၀ဒီဂရီအထက္၊ အေရွ႕ေလာင္တီက်ဴ။၁၀၈.၀ဒီဂရီ တစ္နာရီကို ၆၅ကီလိုမစ္ႏႈန္းျဖင့္မုန္းတုိင္းမွာ အေနာက္ဖက္သို႕ တျဖည္းျဖည္းေရႊ႕လ်ားေနပါသည္။ အဆိုပါမုန္တုိင္းသည္ 
အင္ဒိုခ်ဳိင္းနားမွ တဆင့္ ဇန္န၀ါရီ (၂ရက္မွ၃ရက္)အတြင္းထုိင္းပင္လယ္ေကြ႕ သိုု႕ေရာက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္းခန္႕မွန္းရသည္။

၎မုန္တိုင္းသည္ ဇန္န၀ါရီ (၄)ရက္ေန႕ ညဦးယံ၌ ထိုင္းႏုိင္ငံ
ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ခၽြန္ေဖာ္ခရိုင္၊ဆူရတ္ဌာနီခရိုင္
သို႕ေရာက္ရွိလာႏုိင္ၿပီးဇန္န၀ါရီလ ၃ရက္မွ၅ရက္အတြင္း ထုိင္းေတာင္ပိုင္း
ေဒသမ်ားတြင္ မိုးေလ၀သကိုသတိျပဳရန္ႏွင့္ ၎ေဒသမ်ားတြင္ မိုးရြာသြန္းမႈပိုမို
မ်ားျပားကာ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္မိုးသည္းထန္းစြာရြာသြန္မႈေၾကာင့္ သဘာ
၀ေဘးအႏၱရာယ္ မ်ားျဖစ္ပြားႏိုင္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သတိထား
ရန္လို အပ္ပါသည္။

ဇန္န၀ါရီလ(၃ရက္မွ၄ရက္)အတြင္း မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ေလတိုက္ႏႈန္းႏွင့္
မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားျပားမည့္ ေဒသမ်ားမွာ ခၽြန္ေဖာ္ခရိုင္၊ဆူရတ္ဌာနီခရိုင္၊
နခြန္စီထမရခရိုင္၊ဖတ္ထလူခရိုင္၊စုန္ခလာခရိုင္၊ပါတနီခရိုင္၊ရလာခရိုင္၊
နလာထီး၀ါးခရိုင္၊ကဘီခရိုင္၊တလန္ခရိုင္ႏွင့္စတူခရိုင္တို႕ျဖစ္ပါသည္။

ဇန္န၀ါရီလ(၄ရက္မွ၅ရက္)အတြင္း ဖစ္ခ်္ဘူရီခရိုင္၊ ပါကၽြတ္ခီလီခံခရိုင္၊ခၽြန္ေဖာ္ခရိုင္၊ခၽြန္ေဖာ္ခရိုင္၊ဆူရတ္ဌာနီခရိုင္၊
နခြန္စီထမရခရိုင္၊ဖတ္ထလူခရိုင္၊စုန္ခလာခရိုင္၊ပါတနီခရိုင္၊
ရလာခရိုင္၊နလာထီး၀ါးခရိုင္၊ကဘီခရိုင္၊ရေနာင္းခရိုင္၊ဖန္ငခရိုင္၊
ဖူးကစ္ခရိုင္မ်ားတြင္း မိုးအနည္းငယ္ရြာသြန္းကာ အခ်ဳိ႕ခရိုင္မ်ား
တြင္ ေလတိုက္ႏႈန္းႏွင့္မိုးရြာသြန္းမႈပိုမိုမ်ားျပားမည္။

သို႕ျဖစ္ပါ၍ ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ေနထုိင္ၾကသည့္ ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေ၀းေစရန္ အထက္ေဖာ္ျပပါကာလအတြင္း 
သတိျပဳေနထိုင္ရန္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္.။

အလုပ္သမားသံအရာရွိရံုး
(ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕)

ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအတြက္
မိုးေလ၀သအထူးသတိေပးခ်က္
========================================
၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔

ထိုင္းႏုိင္ငံမိုးေလ၀သဌာနမွထုတ္ျပန္ထားသည့္ မုန္တိုင္းသတိေပး ခ်က္ႏွင့္ပက္သက္၍ထုိင္းေတာင္ပိုင္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ အလုပ္လုပ္
ကိုင္ၾကသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားသတိျပဳႏိုင္ရန္ ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပ
လုိက္ပါသည္။

(၂.၁.၂၀၁၈) ညေန(၄)နာရီအခ်ိန္တြင္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း (PABUK)သည္ တရုတ္ပင္လယ္ျပင္အနိမ့္ပိုင္းတြင္ ဗဟိုလတၱီက်ဴး အနိမ့္အျမင့္၆.၀ဒီဂရီအထက္၊ အေရွ႕ေလာင္တီက်ဴ။၁၀၈.၀ဒီဂရီ တစ္နာရီကို ၆၅ကီလိုမစ္ႏႈန္းျဖင့္မုန္းတုိင္းမွာ အေနာက္ဖက္သို႕ တျဖည္းျဖည္းေရႊ႕လ်ားေနပါသည္။ အဆိုပါမုန္တုိင္းသည္
အင္ဒိုခ်ဳိင္းနားမွ တဆင့္ ဇန္န၀ါရီ (၂ရက္မွ၃ရက္)အတြင္းထုိင္းပင္လယ္ေကြ႕ သိုု႕ေရာက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္းခန္႕မွန္းရသည္။

၎မုန္တိုင္းသည္ ဇန္န၀ါရီ (၄)ရက္ေန႕ ညဦးယံ၌ ထိုင္းႏုိင္ငံ
ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ခၽြန္ေဖာ္ခရိုင္၊ဆူရတ္ဌာနီခရိုင္
သို႕ေရာက္ရွိလာႏုိင္ၿပီးဇန္န၀ါရီလ ၃ရက္မွ၅ရက္အတြင္း ထုိင္းေတာင္ပိုင္း
ေဒသမ်ားတြင္ မိုးေလ၀သကိုသတိျပဳရန္ႏွင့္ ၎ေဒသမ်ားတြင္ မိုးရြာသြန္းမႈပိုမို
မ်ားျပားကာ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္မိုးသည္းထန္းစြာရြာသြန္မႈေၾကာင့္ သဘာ
၀ေဘးအႏၱရာယ္ မ်ားျဖစ္ပြားႏိုင္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သတိထား
ရန္လို အပ္ပါသည္။

ဇန္န၀ါရီလ(၃ရက္မွ၄ရက္)အတြင္း မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ေလတိုက္ႏႈန္းႏွင့္
မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားျပားမည့္ ေဒသမ်ားမွာ ခၽြန္ေဖာ္ခရိုင္၊ဆူရတ္ဌာနီခရိုင္၊
နခြန္စီထမရခရိုင္၊ဖတ္ထလူခရိုင္၊စုန္ခလာခရိုင္၊ပါတနီခရိုင္၊ရလာခရိုင္၊
နလာထီး၀ါးခရိုင္၊ကဘီခရိုင္၊တလန္ခရိုင္ႏွင့္စတူခရိုင္တို႕ျဖစ္ပါသည္။

ဇန္န၀ါရီလ(၄ရက္မွ၅ရက္)အတြင္း ဖစ္ခ်္ဘူရီခရိုင္၊ ပါကၽြတ္ခီလီခံခရိုင္၊ခၽြန္ေဖာ္ခရိုင္၊ခၽြန္ေဖာ္ခရိုင္၊ဆူရတ္ဌာနီခရိုင္၊
နခြန္စီထမရခရိုင္၊ဖတ္ထလူခရိုင္၊စုန္ခလာခရိုင္၊ပါတနီခရိုင္၊
ရလာခရိုင္၊နလာထီး၀ါးခရိုင္၊ကဘီခရိုင္၊ရေနာင္းခရိုင္၊ဖန္ငခရိုင္၊
ဖူးကစ္ခရိုင္မ်ားတြင္း မိုးအနည္းငယ္ရြာသြန္းကာ အခ်ဳိ႕ခရိုင္မ်ား
တြင္ ေလတိုက္ႏႈန္းႏွင့္မိုးရြာသြန္းမႈပိုမိုမ်ားျပားမည္။

သို႕ျဖစ္ပါ၍ ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ေနထုိင္ၾကသည့္ ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းေ၀းေစရန္ အထက္ေဖာ္ျပပါကာလအတြင္း
သတိျပဳေနထိုင္ရန္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္.။

အလုပ္သမားသံအရာရွိရံုး
(ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕)
... See MoreSee Less

2 weeks ago

Load more

@fedgrassroots